Odluka o izboru kandidata za specijalizaciju iz kliničke radiologije

Categories: NatječajiPublished On: 21/08/20184,6 min read

Obavijest

ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC
Broj: 01-2431/1/18.
Čakovec, 20.08.2018.

Temeljem članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj 154/2008) te članka 21. Statuta, ravnatelj Županijske bolnice Čakovec, Robert Grudić, dr. med., spec.opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, subspec. traumatolog, donosi

O D L U K U
o izboru kandidata za specijalizaciju
1. Neće se izvršiti izbor kandidata za specijalizaciju iz medicinske grane kliničke radiologije, a temeljem raspisanog Natječaja za predmetnu specijalizaciju.

2. Ova Odluka stupa na snagu s danom pravomoćnosti.

3. Ova Odluka objavljuje se na Internet stranicama Županijske bolnice Čakovec.

RAVNATELJ
Robert Grudić, dr.med., spec.opće kirurgije,
ortopedije i traumatologije,
subspec. traumatologije

bolnica-logo