Odluka o izboru kandidata za specijalizaciju iz medicinske grane pulmologije

Categories: Natječaji, NovostiPublished On: 09/09/20164,6 min read

Odluka

ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC
Broj: 01-1627/3-3/16.
Čakovec, 09.09.2016.

Temeljem članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj 154/2008) te članka 21. Statuta, vršitelj dužnosti ravnatelja Županijske bolnice Čakovec, Miroslav Horvat, dr. med., spec.interne medicine, subspec. pulmolog, donosi

O D L U K U

o izboru kandidata za specijalizaciju
1.    Po Natječaju za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme s probnim radom na poslovima doktora medicine – kandidata za specijalizaciju iz pulmologije odabrana je:
Aleksandra Marković, dr. med.
2.    Ova Odluka stupa na snagu s danom pravomoćnosti.

                                                               VRŠITELJ DUŽNOSTI RAVNATELJA
                                                                          Miroslav Horvat,dr.med.,spec.interne medicine
                                                                                                     subspec. pulmolog

bolnica-logo