Odluka o izboru kandidata za specijalizaciju iz ortopedije i traumatologije

Categories: NatječajiPublished On: 29/12/20174,5 min read

Obavijest

ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC
Broj: 01-3933/1-17.
Čakovec, 28.12.2017.godine

Temeljem članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj 183/2015) te članka 21. Statuta, ravnatelj Županijske bolnice Čakovec, Robert Grudić, dr.med.,spec.opć.kirurgije, traumatologije i ortopedije, subspec.traumatologije, donosi

O D L U K U
o izboru kandidata za specijalizaciju
1. Po Natječaju za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme s probnim radom na poslovima doktora medicine – za specijalizaciju iz ortopedije i traumatologije odabrani je:

• Matija Mavrić, dr. med.

2. Ova Odluka stupa na snagu s danom pravomoćnosti.

Ravnatelj
Robert Grudić,dr.med.,spec.opće kirurgije, traumatologije i ortopedije,
subspec.trauamtologije

bolnica-logo