Odluka o izboru kandidata za specijalizaciju iz otorinolaringologije

Categories: NatječajiPublished On: 14/08/20185,5 min read

Obavijest

ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC
Broj: 01-2399/1/18.
Čakovec, 03.08.2018.

Temeljem članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj 83/2015) te članka 21. Statuta, ravnatelj Županijske bolnice Čakovec, Robert Grudić, dr. med., spec.opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, subspec. traumatolog, donosi

O D L U K U
o izboru kandidata za specijalizaciju

1. Po Natječaju za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme s probnim radom do 6 mjeseci na poslovima doktora medicine – 1 izvršitelj za specijalizaciju iz otorinolaringologije odabran je:
Denis Ferenec, dr. med.
2. Ova Odluka stupa na snagu s danom pravomoćnosti.

3. Ova Odluka objavljuje se na internet stranicama Županijske bolnice Čakovec.

RAVNATELJ
Robert Grudić, dr.med.,
spec.opće kirurgije, ortopedije traumatologije,
subspec. traumatologije

Dostaviti:
1. Pristupnici
2. web stranica Bolnice Čakovec
3. Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima
4. Za spis

bolnica-logo