Odluka o izboru kandidata za specijalizaciju iz psihijatrije

Categories: Natječaji, NovostiPublished On: 20/10/20175,1 min read

Natječaj

ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC

Broj: 01-3074/1/17.

Čakovec, 19.10.2017.

 

Temeljem članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj 183/2015) te članka 21. Statuta, ravnatelj Županijske bolnice Čakovec, Robert Grudić, dr.med., spec. kirurgije, ortopedije i traumatologije, subspec. traumatologije donosi

 

O D L U K U

o izboru kandidata za specijalizaciju

  1. Po Natječaju za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme s probnim radom na poslovima doktora medicine – kandidata za specijalizaciju iz psihijatrije odabrana je:

Maja Mišević, dr. med.

  1. Ova Odluka stupa na snagu s danom pravomoćnosti.

 

 

 

                                                                   RAVNATELJ

                                                                                  Robert Grudić, dr.med., spec. kirurg,

                                                                             ortoped i traumatolog, subspec. traumatolog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:

  1. Web stranica
  2. Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima
  3. Za spis
bolnica-logo