Odluka o izboru specijalizanta

Categories: NatječajiPublished On: 22/01/20205,2 min read

Obavijest

ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC
Broj: 01-4499/2/19.
Čakovec, 22.01.2020.

Temeljem članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj 83/2015) te članka 21. Statuta, ravnatelj Županijske bolnice Čakovec, doc.dr.sc. Tomislav Novinščak, prof.v.š., dr.med., spec. opće kirurgije, donosi

                                                           O D L U K U
                                                 o izboru specijalizanta

1.    Po Natječaju za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme s probnim radom do 6 mjeseci na poslovima doktora medicine – 1 izvršitelj za specijalizaciju iz gastroenterologije odabrani je:
David Al-Mufleh, dr. med.
2.    Ova Odluka stupa na snagu s danom pravomoćnosti.

3.    Ova Odluka objavljuje se na internet stranicama Županijske bolnice Čakovec.

                                                                             Ravnatelj
                                                       doc.dr.sc. Tomislav Novinščak,prof.v.š.,
                                                                   dr.med., spec. opće kirurgije

bolnica-logo