Odluka o izboru specijalizanta

Categories: NatječajiPublished On: 16/08/20214,1 min read

Obavijest

Broj: 01-2925/1-21.
Čakovec, 16.08.2021.

Temeljem članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj 83/2015) te članka 21. Statuta, v.d.ravnatelj Igor Šegović, dr.med., spec. pedijatrije, subspec. pedijatrijske gastroenterologije, donosi

                                                           O D L U K U
                                                  o izboru specijalizanta
1.    Po Natječaju za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme s probnim radom na poslovima doktora medicine – 1 izvršitelja za specijalizaciju iz pulmologije odabrana je:

•    Dora Iljadica, dr.med.

2.    Ova Odluka stupa na snagu s danom pravomoćnosti.

 
                                                                 v.d.Ravnatelja
                                                Igor Šegović, dr.med., spec. pedijatrije,
                                               subspec.pedijatrijske gastroeneterologije

bolnica-logo