Odluka o izboru specijalizanta

Categories: NatječajiPublished On: 02/09/20214,2 min read

Obavijest

Broj: 01-3200/1/21.
Čakovec, 01.09.2021.

Temeljem članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj 83/2015) te članka 21. Statuta, ravnatelj Županijske bolnice Čakovec, v.d. ravnatelj Igor Šegović, dr.med., spec. pedijatrije, subspec. pedijatrijske gastroenterologije donosi

                                                         O D L U K U
                                                 o izboru specijalizanta
1.    Po Natječaju za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme s probnim radom na poslovima doktora medicine – 1 izvršitelja za specijalizaciju iz pedijatrije odabrani je:
 
•    Luka Franin, dr.med.

2.    Ova Odluka stupa na snagu s danom pravomoćnosti.

                                                                        Ravnatelj
                                                 Igor Šegović, dr.med., spec. pedijatrije,
                                              subspec. pedijatrijske gastroeneterologije

bolnica-logo