Odluka o izboru specijalizanta

Categories: NatječajiPublished On: 11/08/20223,5 min read

Obavijest

Broj: 01- 2360/7/22.
Čakovec, 09.08.2022.

Temeljem članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj 83/2015) te članka 21. Statuta, ravnatelj Županijske bolnice Čakovec, Igor Šegović, dr. med., spec. pedijatrije, subspec, pedijatrijske gastroenterologije, donosi

O D L U K U
o izboru specijalizanta

1. Neće se izvršiti izbor kandidata za specijalizaciju iz medicinske grane nefrologije a temeljem raspisanog Natječaja za predmetnu specijalizaciju.

2. Ova Odluka stupa na snagu s danom pravomoćnosti.

Ravnatelj
Igor Šegović, dr.med., spec. pedijatrije, subspec. pedijatrijske gastroenterologije

bolnica-logo