Odluka o izboru specijalizanta iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine

Categories: NatječajiPublished On: 07/11/20234,6 min read

Objava

Broj: 01-4164/2/2023.
Čakovec, 07.11.2023.

Temeljem članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj 83/2015, 100/2018., 33/2023.) te članka 21. Statuta, ravnatelj Županijske bolnice Čakovec, Igor Šegović, dr. med., spec. pedijatrije, subspec, pedijatrijske gastroenterologije, donosi

                                                 O D L U K U
                                         o izboru specijalizanta

1. Po Natječaju za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme s probnim radom na poslovima doktora medicine za specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine odabrana je:

• Iva Kedmenec, dr.med.

2. Ova Odluka stupa na snagu s danom pravomoćnosti.

Zamjenik ravnatelja                                  Ravnatelj
Danko Blažeka, dr.med.,                          Igor Šegović, dr.med., spec. pedijatrije,
spec. otorinolaringologije                        subspec. pedijatrijske gastroenterologije

bolnica-logo