Odluka o izboru specijalizanta iz kliničke radiologije

Categories: NatječajiPublished On: 26/04/20196,2 min read

Obavijest

ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC

Broj: 01-1198/2/19

Čakovec, 25.04.2019.

 

Temeljem članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj 83/2015) te članka 21. Statuta, v.d.ravnatelj Županijske bolnice Čakovec, doc.dr.sc. Tomislav Novinščak, prof.v.š., dr.med., spec. opće kirurgije, donosi

 

                                                             O D L U K U

                                                   o izboru specijalizanta

 

  1. Po Natječaju za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme s probnim radom do 6 mjeseci na poslovima doktora medicine – 2 izvršitelja za specijalizaciju iz kliničke radiologije odabrani su:
  • Zrinka Janković, dr.,med.
  • Domagoj Bošnjak, dr.med.
  1. Ova Odluka stupa na snagu s danom pravomoćnosti
  1. Ova Odluka objavljuje se na internet stranicama Županijske bolnice Čakovec.

 

 

                                                                                  v.d.Ravnatelj

                                                                  doc.dr.sc. Tomislav Novinščak,prof.v.š.,

                                                                          dr.med., spec. opće kirurgije

 

 

 

Dostaviti:

  1. Pristupnici
  2. web stranica Bolnice Čakovec
  3. Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima
  4. Za spis
bolnica-logo