Odluka o izboru specijalizanta iz ortopedije i traumatologije

Categories: NatječajiPublished On: 02/11/20234,6 min read

Objava

Broj: 01-4235/2/2023.
Čakovec, 02.11.2023.

Temeljem članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj 83/2015, 100/2018., 33/2023.) te članka 21. Statuta, ravnatelj Županijske bolnice Čakovec, Igor Šegović, dr. med., spec. pedijatrije, subspec, pedijatrijske gastroenterologije, donosi

                                   O D L U K U
                             o izboru specijalizanta

1. Po Natječaju za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme s probnim radom na poslovima doktora medicine – 1 izvršitelj za specijalizaciju iz ortopedije i traumatologije odabrani je:

                           • Petar Švenda, dr.med.

2. Ova Odluka stupa na snagu s danom pravomoćnosti.

Zamjenik ravnatelja                                              Ravnatelj
Danko Blažeka, dr.med.,                                       Igor Šegović, dr.med., spec. pedijatrije,
spec. otorinolaringologije                                     subspec. pedijatrijske gastroenterologije

bolnica-logo