Odluka o izboru specijalizanta

Categories: NatječajiPublished On: 25/04/20196 min read

Obavijest

ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC

Broj: 01-1302/3/19

Čakovec, 24.04.2019.

 

Temeljem članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN broj 83/2015) te članka 21. Statuta, v.d.ravnatelj Županijske bolnice Čakovec, doc.dr.sc. Tomislav Novinščak, prof.v.š., dr.med., spec. opće kirurgije, donosi

 

                                                                 O D L U K U

                                                         o izboru specijalizanta

 

  1. Po Natječaju za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme s probnim radom do 6 mjeseci na poslovima doktora medicine – 1 izvršitelj za specijalizaciju iz gastroenterologije odabrana je:

          Anja Hohnjec Šartaj, dr. med.

  1. Ova Odluka stupa na snagu s danom pravomoćnosti.
  1. Ova Odluka objavljuje se na internet stranicama Županijske bolnice Čakovec.

 

 

                                                                       v.d.Ravnatelj

                                                        doc.dr.sc. Tomislav Novinščak,prof.v.š.,

                                                                dr.med., spec. opće kirurgije

 

 

 

Dostaviti:

  1. Pristupnici
  2. web stranica Bolnice Čakovec
  3. Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima
  4. Za spis
bolnica-logo