Opći medicinski materijal – Papir za EKG aparate

Categories: Pozivi za dostavu ponudaPublished On: 03/07/20201,4 min read

Postupak jednostavne nabave za predmet nabave: “Opći medicinski materijal – Papir za EKG aparate”

Dokumentacija o nabavi

Poziv za dostavu ponude _ web stranica

Troškovnik – Grupa 1

Troškovnik – Grupa 2

 

 

bolnica-logo

Povezane objave