Plan nabave za 2023. godinu

Categories: Plan nabavePublished On: 13/01/20232,5 min read

Plan nabave za 2023. godinu – sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Klasa: 011-01/17-01/121, Urbroj: 526-06-02-01/1-17-1), Županijska bolnica Čakovec objavljuje plan nabave i sve njegove izmjene na internetskoj adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

01-4934-0-2022 Plan nabave 2023. godina EOJN

bolnica-logo

Povezane objave