Poštovani korisnici naših zdravstvenih usluga,

sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti NN 100/18, 125/19 svaka osoba ima pravo zatražiti zaštitu svojih prava s obzirom na kvalitetu, sadržaj i vrstu zdravstvene usluge koja mu se pruža. Županijska bolnica Čakovec nastoji svim korisnicima zdravstvenih usluga omogućiti kvalitetnu zdravstvenu usluge te osigurati povoljan ishod liječenja bez neželjenih posljedica.

Cilj je Županijske bolnice Čakovec zadobivanje povjerenja korisnika, osiguranje njihovog zadovoljstva te nastojanje pružanja potrebnih informacija vezanih za liječenje, prava i obaveza iz zdravstvenog osiguranja. Ponekad, unatoč svim našim naporima, postoje trenuci nezadovoljstva. Ukoliko niste zadovoljni kvalitetom naših usluga, imate pravo uputiti prigovor(usmeno izraženo nezadovoljstvo) ili pritužbu(pismeno izraženo nezadovoljstvo).

NAČINI PODNOŠENJA PRIGOVORA/PRITUŽBE:

  1. Prigovor – usmeno izraženo nezadovoljstvo

Podnositelj svoj usmeni prigovor može uputiti prisutnom osoblju ustrojstvene jedinice na koju se prigovor odnosi. Ukoliko nije moguće razgovorom riješiti uzroke Vašeg nezadovoljstva imate pravo uputiti pisanu pritužbu.

  1. Pritužba – Pismeno izraženo nezadovoljstvo

Podnositelj može pritužbu izraziti upisom u Knjigu pritužbi koja se nalazi na svakom odjelu/ambulanti, preko službenog Obrasca za prijavu pritužbe pacijenta koji se dostavlja putem pošte ili osobnom predajom (dostupni na prijamnim šalterima svakog odjela/ambulante, u repozitoriju dokumenta, u prilogu ovog dokumenta niže na stranici) ili ispunjavanjem Web obrasca koji se nalazi niže na stranici. Kako biste dobili pisani odgovor na navedenu pritužbu u zakonskom roku, važno je da obrazac za prijavu pritužbe pacijenta u potpunosti ispunite i odložite u sandučiće za podnošenje pritužbi koji se nalaze u predvorju stare i nove zgrade ŽB Čakovec ili možete poslati na e-mail: kvaliteta@bolnica-cakovec.hr i/ili bolnica-cakovec@bolnica-cakovec.hr .

  1. Ako niste zadovoljni poduzetim mjerama, zaštitu svojih prava možete zatražiti kod ministra zdravstva, nadležne komore (npr. Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatska liječnička komora) i nadležnog suda.

Ministarstvo zdravstva Ksaver 200 a, 10000 Zagreb

Telefon: 01/ 46 07 555

Telefaks: 01/ 46 77 076

Web stranica: https://zdravlje.gov.hr/

Bijeli telefon Ministarstva zdravstva 0800 – 7229 otvorena telefonska linija za pritužbe, pohvale, primjedbe i prijedloge građana vezane uz ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu

NAČINI PODNOŠENJA POHVALE

  1. Pohvala – pismeno izraženo zadovoljstvo

Podnositelj može pohvalu odnosno pozitivna iskustva i zadovoljstvo dobivenom zdravstvenom uslugom upisati u Knjigu pritužbu i pohvala koja se nalazi na svakom odjelu/ambulanti, preko službenog Obrasca za pohvalu djelatnika koji se dostavlja putem pošte ili osobnom predajom (dostupni na prijamnim šalterima svakog odjela/ambulante, u repozitoriju dokumenta, u prilogu ovog dokumenta niže na stranici) ili ispunjavanjem Web obrasca koji se nalazi niže na stranici. Obrazac za pohvalu djelatnika ispunite i odložite u sandučiće za podnošenje pritužbi i pohvala koji se nalaze u predvorju stare i nove zgrade ŽB Čakovec ili možete poslati e-mail: kvaliteta@bolnica-cakovec.hr i/ili bolnica-cakovec@bolnica-cakovec.hr

ROKOVI ZA RJEŠAVANJE PRIGOVORA/PRITUŽBE

Pisani odgovor na upućenu pritužbu podnositelju će biti upućen u zakonskom roku od najkasnije 8 dana od dana zaprimanja pritužbe. Ukoliko u tom roku nije moguće odgovoriti biti ćete obaviješteni da je pritužba u postupku rješavanja i da će odgovor uslijediti unutar određenog vremenskog roka (ovisno o radnjama koje Bolnica može poduzeti).