Poliklinika anesteziologije

 

v.d. Voditelj odjela:
Biserka Mustač-Hlebec, dr.med., spec. anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, subspec. intenzivne medicine

Glavna sestra poliklinike:
Vesna Hozmec-Blažić, mag.med.techn.

Telefon:
040/375-381

E-mail:
poliklinika.anestezija@bolnica-cakovec.hr

Radno vrijeme:

 • Anesteziološka ambulanta
  • pregledi za planirane operacije provode se svaki radni dan od 7:30 do 15:30
  • za pregled se potrebno naručiti
 • Ambulanta za bol
  • radi četiri puta tjedno od 7:30 do 15:30
  • za pregled se potrebno naručiti
  • posupci koji se provode:
   • pregled liječnika specijaliste za liječenje boli
   • farmakoterapija
   • fizikalna terapija
   • akupunktura
   • invanzivni postupci – regionalne metode liječenja boli
  • u okviru ambulante za bol vrše se pregledi i za palijativne pacijente
   • molimo da se palijativni pacijenti upišu u ambulantu barem jedan dan prije otpusta iz bolnice