Poliklinika infektologije

 

v.d. Voditelj poliklinike:
Mahmoud Al-Mufleh, dr.med., spec. infektologije

Glavna sestra:
Jasmina Ceilinger, bacc.med.techn.

Telefon:
040/375-295
099/306-8741

E-mail:
poliklinika.infektologija@bolnica-cakovec.hr