Poliklinika neurologije

 

Voditelj poliklinike:
Robert Marčec, dr.med., spec.neurologije

Glavna sestra:
Tanja Krnjak, bacc.med.techn.

Telefon:
040/375-330
099/446-9812

E-mail:
poliklinika.neurologija@bolnica-cakovec.hr