Politika i ciljevi kvalitete

POLITIKA I CILJEVI KVALITETE ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC

Politika kvalitete Županijske bolnice Čakovec od samog osnivanja bila je usmjerena je na sigurnost pacijenta i pružanje kvalitetne i pravovremene zdravstvene usluge svim građanima lokalne i šire zajednice uz poštivanje načela inkluzivnosti i poštivanja različitosti. I nadalje, politika rada Županijske bolnice Čakovec ostaje i poštivanje najviših standarda rada medicinske struke i neprekidno poboljšanje temeljeno na dokazima, nacionalnim i međunarodnim strukovnim standardima, preporukama i smjernicama.

Obvezujemo se ispunjavati zahtjeve standarda sukladno Pravilniku o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene, Pravilniku o akreditacijskim standardima za bolničke ustanove kao i standarde sukladno Međunarodnim akreditacijskim standardima za zdravstvene ustanove, uzimajući u obzir važeće pravne okvire na nacionalnoj razini kao i primjere dobre kliničke prakse.

Ciljevi rada Županijske bolnice Čakovec:

  • unapređenje kvalitete zdravstvenih usluge na svim područjima rada
  • poštivanje prava svih pacijenata
  • osiguranje sigurnosti rada zaposlenih i sigurnosti pacijenata, uz prevenciju neželjenih događaja,
  • održavanje i obnavljanje kvalitetne medicinske opreme i infrastrukture
  • racionalno i učinkovito upravljanje resursima kojima raspolaže Županijska bolnica Čakovec
  • neprekidno stručno usavršavanje i briga o profesionalnom razvoju, izobrazba i nadogradnja znanja svih djelatnika Bolnice
  • njegovanje etičkih vrijednosti i poštovanje pravila struke u radu i komunikaciji svih uključenih u svakodnevno funkcioniranje ustanove
  • stalno unaprjeđivanje sustava upravljanja kvalitetom i organizacije rada u svim radnim jedinicama Ustanove

DOKUMENTI: