PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ za podnošenje ponuda za zakup garažnog mjesta

Categories: NatječajiPublished On: 25/09/201911,2 min read

Natječaj

Broj:01-2807/1/2019.
Čakovec, 13.09.2019.

Temeljem čl. 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, čl. 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15 i 112/18), a sukladno Odluci Upravnog vijeća broj: 01-2167/2019 od dana 17.06.2019. godine, ravnatelj raspisuje

PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ
za podnošenje ponuda za zakup garažnog mjesta u Županijskoj bolnici Čakovec

Županijska bolnica Čakovec daje u zakup preostalih 10 garažnih mjesta na adresi Ivana Gorana Kovačića 1e, u postojećem stanju, sukladno rasporedu parkirnih mjesta u garaži „Županijske bolnice Čakovec.

Mjesečna cijena zakupa jednog (1) garažnog mjesta iznosi 200 kuna + PDV.

Zakup garažnog mjesta se daje na vremensko razdoblje od dvije (2) godine.

Pravo podnošenja ponuda imaju zaposlenici Županijske bolnice Čakovec, te Dom zdravlja Čakovec, Zavod za javno zdravstvo MŽ i Zavod za hitnu medicinu MŽ.

Pisane prijave dostavljaju se u zatvorenoj kuverti na adresu „Županijska bolnica Čakovec 1/e“ s naznakom „ponuda za zakup garažnog mjesta“

Natječaj je otvoren 15 dana, te je zadnji dan za dostavu ponuda 27.09.2019. do 15:00 sati.

Natječaj će biti objavljen na web stranici Županijske bolnice Čakovec i na oglasnim pločama odjela.

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem u roku 15 dana od zadnjeg dana za zaprimanje ponuda.

S odabranim ponuditeljima biti će sklopljeni ugovori o zakupu garažnih mjesta.

Ugovor o zakupu se sklapa s danom 01.10. 2019. godine.

Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo poništiti javni natječaj bez obrazloženja.

Ravnatelj
doc.dr.sc.Tomislav Novinščak, prof.v.š., dr.med.,spec. opće kirurgije

bolnica-logo