Poziv za dostavu PONUDE – obrasci i tiskanice

Categories: Pozivi za dostavu ponudaPublished On: 12/02/20167,4 min read

URBROJ: 01-632/2/2016. Čakovec,
12.02.2016. godine

PREDMET: Poziv za dostavu Ponude – OBRASCI I TISKANICE

– Dostavlja se –

Poštovani,
Županijska bolnica Čakovec kao Naručitelj ovim putem poziva Vas dostaviti ponudu za obrasce i tiskanice.

U privitku ovog pismena dostavljamo Vam Opis predmeta nabave i Popis dokumenata koje trebate dostaviti u svojoj ponudi kako biste dokazali da ne postoje razlozi za obvezno isključenje Vas kao ponuditelja i kojima dokazujete pravnu i poslovnu sposobnost, te tehničku i stručnu sposobnost.

Vašu ponudu molimo dostaviti najkasnije do 29.02.2016. godine do 12,00 sati na adresu:

ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC
I.G.KOVAČIĆA 1E
40 000 ČAKOVE

preporučenom poštom ili osobnom dostavom. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:

  • naziv i adresa naručitelja,
  • naziv i adresa ponuditelja,
  • naziv predmeta nabave na koji se ponuda odnosi,
  • naznaka „ne otvaraj “.

Ponudu otvaraju osobe koje provode nabavu. Nema javnog otvaranja ponuda.

S poštovanjem,

Voditelj Odsjeka nabave i javne nabave
Sandra Novak,mag.oec.

Prilozi:

bolnica-logo

Povezane objave