Poziv za dostavu Ponude za nabavu – CAL licenci, OS Win. i SQL server te servera

Categories: Pozivi za dostavu ponudaPublished On: 03/08/20166,6 min read

Poziv za dostavu Ponude za nabavu – CAL licenci, OS Win i SQL server  te servera

Poštovani,

Županijska bolnica Čakovec kao Naručitelj ovim putem poziva Vas dostaviti ponudu za nabavu – CAL licence, OS Win i SQL server te servera.

U privitku ovog pismena dostavljamo Dokumentaciju za nadmetanje za predmet nabave – CAL licence, OS Win server i SQL server.

Vašu ponudu molimo dostaviti najkasnije do 11.08.2016. godine do 12,00 sati na adresu:

ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC

I.G.KOVAČIĆA 1E

40 000 ČAKOVEC

preporučenom poštom ili osobnom dostavom.

Ponuda se dostavlja  u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:

  • naziv i adresa naručitelja,
  • naziv i adresa ponuditelja,
  • naziv predmeta nabave na koji se ponuda odnosi,
  • naznaka „ne otvaraj “.

 Ponudu otvaraju osobe koje provode nabavu. Nema javnog otvaranja ponuda.

S poštovanjem,

      Voditelj Odsjeka nabave i javne nabave:

      Sandra Novak,mag.oec.

Poziv za dostavu ponude

DZN licence serveri

bolnica-logo

Povezane objave