Poziv za zasnivanje radnog odnosa

Categories: NatječajiPublished On: 18/05/20226,8 min read

Obavijest

Broj:01-1958-2022.
Čakovec, 18.05.2022.

Na temelju čl. 27. Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (“Narodne novine” br.92/18, 16/19, 35/19,78/19,92/19, 56/20) ravnatelj Županijske bolnice Čakovec, dana 17.05.2022. godine objavljuje

P O Z I V
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, najduže do 60 dana

Administrativni tajnik -1 izvršitelj

Uvjeti:
– srednja stručna sprema ekonomskog upravnog ili općeg usmjerenja
– poznavanje rada na računalu

Kandidati su uz molbu dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta u preslici:
 svjedodžbu o završenoj traženoj stručnoj spremi
 životopis

Molbe s dokazima o ispunjavanju navedenih uvjeta radnog mjesta iz ovog Poziva dostavljaju se na e-mail: kadrovska@bolnica-cakovec.hr ili info@bolnica-cakovec.hr ili na adresu: Županijska bolnica Čakovec, Ivana Gorana Kovačića 1e, 40 000 Čakovec. Sve informacije u svezi ovog Poziva možete dobiti na broj 040/375-365. Ovaj Poziv je otvoren od 18.05.2022 do 23.05.2022. godine.

Ravnatelj
Igor Šegović, dr.med., spec. pedijatrije,
subspec.pedijatrijske gastroeneterologije

bolnica-logo