Prava pacijenta

Poštovani pacijenti,
Zakonom o zaštiti prava pacijenata određena su prava pacijenata prilikom korištenja zdravstvene zaštite te način zaštite i promicanja tih prava.
Ovim putem Vas želimo informirati o tim pravima te se nadamo partnerskom odnosu sa Vama i što kraćem i ugodnijem boravku u Županijskoj bolnici Čakovec.

Vaša prava tijekom pružanja zdravstvene zaštite su:

1. Pravo na suodlučivanje.

2. Pravo na obaviještenost.

3. Odbijanje primitka obavijesti.

4. Pravo na prihvaćanje ili odbijanje pojedinog dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka.

5. Zaštitu pacijenta koji nije sposoban dati pristanak.

6. Zaštitu pacijenta nad kojim se obavlja znanstveno istraživanje.

7. Zahvate na ljudskom genomu.

8. Pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji.

9. Pravo na povjerljivost.

10. Pravo na održavanje osobnih kontakata.

11. Pravo na samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove.

12. Pravo na privatnost.

13. Pravo na naknadu štete.

14. Zaštita od svih oblika zlostavljanja, zanemarivanja ili uznemiravanja

Koordinator za zaštitu i pomoć žrtvama seksualnog nasilja:
Boris Valpatić, dr.med., spec. ginekologije i opstetricije
e-mail: bvalpa@outlook.com

Koordinatori u slučaju pružanja zdravstvene zaštite i pomoći žrtvama trgovanja ljudima:
Dr. sc. Mirjana Radan, dr. med., spec. ginekologije i opstetricije
Suzi Majer, dr. med., spec. psihijatar

Koordinator za zaštitu i pomoć djeci žrtvama zlostavljanja i zanemarivanja:
Dejan Balažin, dr. med., spec. pedijatrije, subspec. pedijatrijske nefrologije
e-mail: voditelj.pedijatrija@bolnica-cakovec.hr

15. Pravo na učinkovitu kontrolu boli.

16. Pravo na pružanje skrbi u sigurnom okruženju.

17. Pravo na unaprijed izrečene zahtjeve.

18. Pravo na podnošenje prigovora ili pritužbe.

19. Ostala prava i koordinatori u ŽBČ:

Rijetke bolesti

Koordinator za rijetke bolesti koji će oboljelima i njihovim obiteljima pružati pomoć pri snalaženju i liječenju:
Igor Šegović, dr. med., spec. pedijatarije, subspec. pedijatrijske gastroenterologije
Telefon: 040 375 202
e-mail: pedijatrija@bolnica-cakovec.hr

Koordinator za provođenje ECMO programa:
Đina Stanić, dr. med., spec. anesteziologije, reanimatologije i subspec. intenzivne medicine

Transplantacijski koordinator, medicinska sestra u Centru za dijalizu i presađivanje bubrega:
Sanja Pintarić, bacc. med. techn
e-mail: glsestra.hemodijaliza@bolnica-cakovec.hr

Bolnički transplantacijski koordinator:
Biserka Mustač- Hlebec, dr. med., spec. anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

Predstavnica ŽB Čakovec u Koordinaciji za ravnopravnost spolova pri Županijskom povjerenstvu za ravnopravnost spolova:

Andreja Bogdan, klinički psiholog
e-mail: klinicki.psiholog.odrasli@bolnica-cakovec.hr
Telefon: 091 1214 102