Registar ugovora za 2022. godinu

Categories: Registar ugovoraPublished On: 18/01/20232,3 min read

Registar ugovora – sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Klasa: 011-01/17-01/121, Urbroj: 526-06-02-01/1-17-1), Županijska bolnica Čakovec objavljuje registar ugovora i sve njegove izmjene na internetskoj adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Registar ugovora za 2022. godinu

bolnica-logo

Povezane objave