Služba internističkih djelatnosti

 

v.d. Pročelnik Službe:
Mihajlo Kovačić, dr.med., spec. interne medicine, subspec. kardiologije

Glavna sestra Službe:
Miljenka Igrec, mag.med.techn.