Služba internističkih djelatnosti

 

v.d. Pročelnik Službe:
Miroslav Horvat, dr.med., spec. interne medicine, subspec. pulmologije

Glavna sestra Službe:
Miljenka Igrec, mag.med.techn.