Služba kirurških djelatnosti

 

Pročelnik službe:
Dražen Krištofić, dr.med., spec. opće kirurgije, subspec. abdominalne kirurgije

Glavna sestra:
Julija Nestić, mag.med.techn.