Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Categories: Natječaji, NovostiPublished On: 22/11/201612,9 min read

Natječaj

Temeljem članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, ravnatelj, Robert Grudić, dr.med., spec.opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, subspec. traumatologije, raspisuje

NATJEČAJ

za sklapanje Ugovora o STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA u trajanju od 12 mjeseci, za zvanja:

FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR – 2 kandidata
Uvjet: Završena odgovarajuća škola

PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE – 2 kandidata
Uvjet: Završeni odgovarajući studij

PRVOSTUPNIK/CA EKONOMIJE – 2 kandidata
Uvjeti: završen odgovarajući studij

PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA – 3 kandidata
Uvjeti: Završeni odgovarajući stručni studij

PRVOSTUPNIK/CA JAVNE UPRAVE – 1 kandidat
Uvjet: Završeni odgovarajući stručni studij

MAGISTAR PRAVA – 1 kandidat
Uvjeti: završen diplomski sveučilišni studij prava

PRVOSTUPNIK INŽENJER RAČUNARSTVA- 2 kandidata
Uvjet: Završeni odgovarajući stručni studij

Kandidati moraju zadovoljavati uvjete za sufinanciranje sukladno Zakonu o poticanju zapošljavanja.

Kandidati su dužni dostaviti:
– Zamolbu
– Životopis (vlastoručno potpisan)
– preslik domovnice
– preslik osobne iskaznice
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik svjedodžbe)
– dokaz o dužini trajanja obrazovanja i prosjek ocjena za prvostupnike i magistre
– dokaz o radnom stažu (Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)

Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za stručno osposobljavanje“.

Natječaj je otvoren od 22.11.2016. do 30.11.2016. godine.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.
Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja.
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.
Rezultati Natječaja će biti objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.

Broj: 01-3292/2016.

 

bolnica-logo