Usluga umjeravanja vaga

Categories: Pozivi za dostavu ponudaPublished On: 13/06/20171,1 min read

Postupak jednostavne nabave za predmet: “Usluga umjeravanja vaga”

Poziv za dostavu ponude

Obrazac 1. – Ponudbeni list

Troškovnik

Odluka o poništenju – Usluga umjeravanje vaga

 

 

bolnica-logo

Povezane objave