ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Categories: NatječajiPublished On: 30/09/201611,3 min read

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

Pravo na informaciju slijedom Zakona o pravu na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Županijskoj bolnici Čakovec putem Obrasca zahtjeva za pristup informacijama.

„Sukladno čl.5. st.3. Zakona, „Informacija“  je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.“

Pravo na pristup informacijama pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji, a ne obuhvaća i pravo traženja od tijela javne vlasti na povezivanje, tumačenje, odnosno izrađivanje nove informacije.

 

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podnijeti:

  • poštom na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I.G. Kovačića 1e
  • elektroničkom poštom na adresu: pravna@bolnica-cakovec.hr
  • osobno u Ravnateljstvo radnim danom od 7,30-15,30

 

Napomena:

Službenik za informiranje zaprima zahtjeve vezano isključivo uz primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama te isto isključuju upite o zdravstvenom stanju hospitaliziranih pacijenata te kvaliteti pružene medicinske usluge, vremenu čekanja na nalaze, naručivanju na zdravstvene preglede, dostupnost liječnika, kontakt brojeve i sl.

 

odluka-sluzbenik-za-informiranje-zupanijska-bolnica-cakovec

zahtjev-za-pristup-informacijama

zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije

zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija

kriteriji-za-odredivanje-visine-naknade-stvarnih-materijalnih-troskova-i-troskova-dostave-informacija-nn-12-14-15-14

zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama-nn-25-13-85-15

bolnica-logo